Conferentie: Professor, wat doet u eigenlijk? (3/11/16)

Op maandag 3 november hadden wij de eer om Prof. Laurent Waelkens (hoogleraar Romeins Recht, KU-Leuven) bij ons te verwelkomen voor een gespreksavond over de verschillende taken en uitdagingen voor professoren aan de universiteit.

Hij wees op de grote verantwoordelijkheid van de docent ten opzichte van zijn studenten: alles wat hij onderwijst moet kloppen! Vandaar de absolute noodzaak om continu aan wetenschappelijk onderzoek te doen om altijd up-to-date te zijn. Dat onderzoek maakt twee derde van zijn activiteit uit. Alles wat je bijleert moet je ook inpassen in je colleges zodat de studenten er iets aan hebben.

Prof. Waelkens gaf enkele voorbeelden uit zijn eigen ervaring als hoogleraar in de rechten. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om de geschiedenis van het recht goed te kennen om de huidige situatie van de wereld goed in te schatten en mogelijke conflicten te voorkomen of op te lossen. Hij zei dat de droom van iedere jurist is “ooit een oorlog te vermijden”.

Prof. Waelkens sprak ook over het belang van goede contacten te onderhouden met de collega’s door deel te nemen aan congressen en studiedagen of bij te dragen aan wetenschappelijke tijdschriften. Het begeleiden van masterproeven en doctoraten is eveneens een bron van verrijking voor de professoren.

Ten slotte moet een hoogleraar ervoor zorgen dat hij boeiend zijn vak geeft door de “captatio benevolentiae” goed te verzorgen. Dat was zeker het geval tijdens deze gespreksavond in Arenberg!