Lezing “The Power of Christian Marriage” (13/11/17)

Op maandag 13 november heeft professor Justin M. Anderson, uit Seton Hall University, een lezing gehouden in het Engels met als titel “The Power of Body Language and Christian Marriage”.
Professor Anderson doctoreerde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven, en verricht tegenwoordig onderzoek in de moraaltheologie. Tijdens zijn uiteenzetting besprak hij grondig de christelijke visie op het huwelijk.