Prof, doe je meer dan les geven? (9/5/10)

Laurent Waelkens is professor Romeins Recht en verantwoordelijke voor het monitoraat in de faculteit rechten van de KU-Leuven. Hij ging graag op onze uitnodiging in om in discussie te treden met studenten over de verschillende opdrachten die een hoogleraar vervult.

Eerst sprak hij uitvoerig over zijn onderwijsopdracht en zijn inspanningen om een persoonlijke relatie te hebben met zoveel studenten mogelijk, alhoewel hij les moet geven aan groepen van 5 tot 500 studenten. Hij onderstreepte dat een hoogleraar totale vrijheid geniet om de stof van zijn colleges te bepalen, in tegenstellingen met de leraars van het secundair onderwijs. Hij sprak ook over de examens gezien vanuit het oogpunt van de professor.

Daarna deed hij de andere missies van een hoogleraar uit de doeken: onderzoek, bijdragen aan tijdschriften en dienstbetoon.

Uit het publiek kwamen o.a. vragen over hoe de motivatie bij de studenten vergroten en over de keuze van de juiste studierichting.