Stamcelonderzoek (17/5/11)

Angelo Porciuncula is een Filippijnse student die bezig is met een doctoraat over stamcellen aan de universiteit van Navarra, in Pamplona, Spanje. In het kader van zijn onderzoek werd hij door Prof. Verfaillie uitgenodigd om enkele maanden te komen werken in het Interdepartementaal Stamcelinstituut (KU-Leuven).

Hij gaf ons een boeiende lezing in het Engels over de actuele stand van zaken in dit belangrijke wetesnchapsgebied, met vele etische implicaties.